Oтоплително фолио HEAT LIFE?

Инфрачервено отоплително фолио

Отоплителна система HEAT LIFE е иновативен способ за отопление чрез инфрачервено лъчение, производство на южно корейската компания „ОНДОЛИЯ“. Изключително широкото си приложение HEAT LIFE дължи на уникалното си свойство да пресъздава усещането от слънчевата топлина. В дома, в офиса, в промишлени предприятия или като средство за размразяване на пътища и самолетни писти, в селското стопанство, за спортни игрища HEAT LIFE е винаги приложимата и универсална отоплителна система.

Отоплителното фолио HEAT LIFE се състои от 12 защитни слоя, които го предпазват от механични повреди, запалване и влага.  Иновативността се състои в свойството на отоплителният филм HEAT LIFE да отдава топлина и инфрачервено лъчение от цялата си повърхност.

HEAT LIFE може да се използва като основно или допълнително отопление във всякакъв вид помещения. В допълнение HEAT LIFE е приложимо и за нагряване на почвата в селското стопанство и при експлоатацията на оранжерии. В инфрачервени камери за сушене на дървесина. Инфрачервеното отоплително фолио HEAT LIFE може да бъде монтирано не само на пода но и по всички вертикални стени, колони и тавани.

Инфрачервената отоплително фолио HEAT LIFE е най – съвременното и иновативно решение за отоплението на помещения от всякакъв характер и вид. Инфрачервеното отоплително фолио HEAT LIFE е безспорно признато, като най-съвършената, икономична и надеждна технологична система за подово отопление, използваща ел. енергия. Иновативната отоплителна система HEAT LIFE, за първи път в света максимизира ефективността от използване на топлината и притежава патент за отопляваща повърхност. За ефективно отделяне на топлината от цялата нагряваща повърхност на фолиото се използва нов метод за плътно и стабилно покритие с карбон. Даденото технологично нововъведение осигурява равномерно инфрачервено излъчване на цялата повърхност на отоплителното фолио. Основното и най-важно предимство на инфрачервеното ( дълговълново ) отопление е в принципа на пренос на топлина и топлообмен. При инфрачервеното отопление, топлинната енергия се предава от нагряващата работна повърхност към обектите, намиращи се в зоната на инфрачервения отоплител директно, без да нагрява въздуха, да изгаря кислорода и да извлича влажността и свежестта му. Безспорно доказано предимство на този метод за отопляване е и благоприятното и животворно действие на инфрачервените лъчеви вълни върху здравословното и физическото състояние на хора, животни и растения и тяхната виталност.

Heat-Life-Bulgaria

Отоплително фолио HEAT LIFE има редица предимства пред останалите отоплителни системи. За разлика от другите – добре познати и трудоемки методи за подово отопление, изискващи проектиране, съгласуване и подготовка в изграждането на сложни системи от тръби, клапани и помпи, както и осигуряването на площи за инсталацията на котли и съхранение на горива и консумативи, системата за инфрачервено лъчево подово отопление HEAT LIFE , се инсталира върху и под всякакъв вид настилка, без изискването на специална подготовка – бързо и лесно. Предлаганата от фирмата ни отоплителна подова система има и още безспорно доказани преимущества пред системата за подово отопление, изградена чрез опроводяване пода на помещението – най – популярния метод за топъл под у нас. При този метод има огромен разход на електроенергия заради натрупването на големите инертни загуби – необходими за загряване на площите между нагревателните проводници, както и в принципа на действие на системата – топлият под нагрява въздуха, а той – помещението. Не са за пренебрегване и вредните електромагнитни вълни и вихрови токове, които се образуват в следствие протичането на ток в нагревателните проводници, влияещи крайно неблагоприятно върху кръвоносната и сърдечно – съдовата система на човека. Фатални за тези системи са и вниманието, специфичната сложност и прецизността при монтажа. Само една ударена или пробита в хода строително монтажните и довършителните работи тръба, кабел, или лоша – некачествена свръзка между тръбите, могат да доведат до фатални последствия: течове, наводнения, токови удари и до окончателно извеждане на системата от строя. Системата за инфрачервено лъчево отопление HEAT LIFE гарантирано Ви осигурява топлинен комфорт, без нито един от изброените по-горе, проблеми и недостатъци. Установено е, че консумираната енергия при този метод е с повече от 60% по- малко в сравнение с кабелното подово отопление. Изключителната здравина на инфрачервеното отоплително фолио, като и неговата плътна и стабилна работна повърхност му позволяват да работи във всякаква среда и при всякакви условия. Дори разрязано или неволно пробито – то продължава да функционира пълноценно, без това да пречи на оптималната му работа, без промяна в КПД и най-важното – без никакви фатални последствия или опасност за човека.

Структура

heatlife-structura

[top]

Вижте повече за безспорните предимства на инфрачервено отоплително фолио Heat Life пред конвенционалните методи за отопление.

Яндекс.Метрика