Монтаж на отоплително фолио Heat Life под бетон

Какво ви е нужно за монтажа:
поялник (40W); тенол; флюс; ножица; макетен нож; клещи; полиетиленово фолио

1. Почистете помещението добре. Оберете твърдите едри парчета бетон. Подът трябва да бъде равен и чист. Ако е необходимо направете тънка изравнителна замазка преди да положите фолиото.

2. Застелете цялата повърхност на пода в помещенията, в които ще се монтира отоплително фолио Heat Life с изолационна подложка „Depron“ или „Селитрон“ 3мм. Прилепете подложката, така че да не се застъпва с монтажно тиксо.
3. Изрежете нужните ви парчета фолио по проект.

4. Изолирайте с малки квадратчета (от по 5см ) всички места, където медната (тоководяща) шина излиза от фолиото с изолационно тиксо PP. Изолирайте със същото тиксо всички дължини на фолиото, където то е било отрязано.

5. Направете последни корекции по разположението на фолиото в помещението като планирате трасетата на захранващите кабели, отчитайки разположението на терморегулатора и факта, че кабелите се запояват от долната страна на фолиoто.

6. Фиксирайте с монтажно тиксо една късите страни на всяка плоскост.

7. Подвийте нефиксирания край на фолиото за и подравнете всички плоскости, така че да може да прекарате кабели между тях.

8. Определете местата, където ще запоявате кабелите за фолиото и направете малки кръгчета (или квадрати) на съответните места върху фолиото с помощта на поялник, така че да видите медните шини.

9. Прекарайте кабелите върху фолиото и оголете проводниците на местата, които ще се запоява към отоплително фолио HEAT LIFE. Измервайте акуратно разстоянието от спойка до спойка давайки и малко запас, в случай че когато обърнете фолиото спойките ще се раздалечат и кабела ще се опъне прекомерно.

10. Започнете запояването от далечния край на фолиото спрямо терморегулатора.

11. Запояваме началото на кабела за първата спойка, като предварително сме поставили флюс на мястото, за по добър контакт.

12. Запояваме втория кабел (с различен цвят) към следващата шина.

13. Запояваме мостово кабелите към останалите 2 шини от всяка плоскост.

14. Когато припоим кабелите към фолиото изолираме спойките с изолационна лента IN като отрязваме квадратчета с размери 4-5см.

15. Спойките и кабелите се прилепят към фолиото с монтажно тиксо.

17. Фолиото се обръща за да останат кабелите под него се фиксира от всички страни към подложката с монтажно тиксо.

18. Измервате каква дължина на кабелите ви е нужна за да стигнете до терморегулатора през гофрата в стената и отрязвате.

19. Прекарвате всички кабели от фолиото до стената през гофри за да не се повредят при заливането с бетон.

20. Фолиото се покрива с найлон, който се фиксира към подложката.

21. Монтира се терморегулатора.

22. Тествайте дали работи преди да залеете с бетон.

Яндекс.Метрика