SMART HOME

За тези, които тепърва навлизат в областта на интелигентните уреди и системи за новото поколение Heat Life предлага най-добрия потребителски интерфейс , съчетание от най-добри възможности на базата на много потребителски опит , и най-непоклатимия ангажимент към принципите – стил в дизайна на всяко изделие.


Смарт бокс «BVF HEATO BOX»


BVF HEATO 8 Wi-Fi